xem tướng mắt đoán người nghèo hèn

Xem mắt – đoán người phú quý hay nghèo hèn

Mắt cương liệt, có thần uy (người khác không dám nhìn thẳng vào mặt) phối hợp với miệng đắc cách là người có tài lãnh